Local Attractions

Er fod bythynnod hunan-arlwyol Glantraeth wedi'u lleoli mewn ardal ddistaw a phreifat mae'n agos at nifer o atyniadau Ynys Môn.

Isod ceir rhestr o'r atyniadau lleol:

Aberffraw a Llys Llywelyn
Lle delfrydol i grwydro'r twyni neu gerdded ar hyd y traeth bendigedig.
Angelsey Cycle Route
With its relative flatness and quiet lanes, Ynys Mon is ideal for recreational cycling. The signposted cycle tours established by Menter Mon in 1997 enable visitors and locals alike to enjoy the quieter rural byways. Glantraeth is on the ‘Giach’ cycle route.
Anglesey Cycle Route
Mae llwybrau eithaf gwastad a thawel Ynys Môn yn lle delfrydol i seiclo’n hamddenol. Sefydlwyd y llwybrau seiclo gan Menter Môn yn 1997 er mwyn galluogi ymwelwyr a phobl lleol fwynhau y ffyrdd gwledig. Mae Glantraeth ar lwybr seiclo ‘Giach’.
Anglesey Model Village and Gardens
Lleolir Anglesey Model Village mewn gerddi tirlun sydd yn cynnwys ffynhonnau dwr ac amrywiaeth o goed a phlanhigion. Mae’n cynnig profiad unigryw i ymwelwyr i Ogledd Cymru.
Gwybodaeth am Pili Palas
Trac Rasio Ynys Mon
Wedi ei leoli ger Aberffraw.
Traeth Llanddwyn a Coed Niwbwrch
Cewch gyfle i gerdded traeth bendigedig Llanddwyn gyda golygfa wych o'r Wyddfa a Phen Llyn.
E-bost - ymholiadau@glantraeth.co.uk