Cartref

Duck pondSaif Glantraeth mewn stad weithiol a phreifat sydd yn edrych draw tuag at fynyddoedd Eryri yn Ne Orllewin Ynys Môn. Mae’n llecyn tawel sydd yn cynnwys bythynnod hunan-arlwyol a llyn gyda llwybr natur yn ei amgylchynnu.

Mae enw ‘Glantraeth’ yn golygu ‘wrth ochr y traeth’. Mae hyn yn od gan i’r mor fod tua milltir i ffwrdd.

Cyn 1820 pan y codwyd y ‘cob’ ‘roedd y tir i gyd ar hyd y gors yn ei reoli gan y llanw.

Cwmni teuluol sy’n rhedeg y ffarm 2000 acer.

Ceir mwy o wybodaeth yn ymwneud â’r Bythynnod ar y dudalen bythynod neu gallwch gysylltu â ni.

Bwthyn

Mae dewis eang o fythynnod hunan-arlwyol safonol  ar gael

Mwy...

Defaid

Mae gennym ddewis o ddefaid 'easy care' ar werth

Mwy...

Ynys Llanddwyn

Mae yna ddigon o bethau i’w gweld a’u gwneud ar Ynys Môn brydferth.

Mwy...

E-bost - ymholiadau@glantraeth.co.uk