Bythynod

PatioTrawsffurfiwyd hen adeiladau fferm traddodiadol o’r ddeunawfed ganrif i greu bythynnod Glantraeth. Lleolir hwy wrth aber Malltraeth ar arfordir de-orllewinol Môn.

Saif y bythynnod yng nghanol cefn gwlad bendigedig rhwng pentrefi Bethel a Malltraeth. Ceir golygfeydd godidog dros diroedd amaethyddol tuag at fynyddoedd Eryri. Gallwch gerdded neu seiclo o’ch bwthyn a mwynhau awyrgylch heddychlon yr ardal.

 

 

        

Bwthyn 2

 • Cysgu 2. Ystafell gyda 2 wely sengl, cegin gyda lle bwyta ac ystafell folchi gyda cawod.

Bwthyn 3

 • Cysgu 4
 • Cegin fawr gyfforddus gyda lle bwyta
 • Yr Ystafell wely gyntaf gyda gwely dwbl ac yr ail gyda 2 wely sengl
 • Ystafell folchi gyda cawod

Bwthyn 4

 • Cysgu 4-6. Bwthyn modern gyda 3 ystafell wely, dwbl, 2 sengl a 'bunk beds'. Ystafell folchi gyda cawod ac un gyda cawod a bath. Cegin fawr gyfforddus yn arwain allan i'r ardd.

Bwthyn 5

 • Cysgu 4. Bwthyn modern - ystafell wely gyntaf gyda gwely dwbl ac yr ail gyda 2 wely sengl. Cegin fawr gyfforddus gyda lle bwyta. Ystafell folchi gyda cawod.

Cwt Mochyn

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Cysgu 5
 • Bwthyn gyda ystafell wely dwbl a stafell gyda 3 gwely sengl. Cegin gyda potty, oergell a peiriant golchi dillad.
 • Gwres canolig.
 • Wifi
 • Parcio am ddim
E-bost - ymholiadau@glantraeth.co.uk